CVME.LT

UAB "Tvarkdarys"

Įmonės informacija


Įmonės pavadinimas

UAB "Tvarkdarys"

Trumpas įmonės aprašymas

UAB "Tvarkdarys"

Siūlomas darbas
Administratorė (-ius)


Miestas

Vilnius

Siūlomo darbo sritis

Administravimas / Sekretoriavimas

Darbo pobūdis

- Biuro darbo administravimas (skambučiai, korespondencija, kanceliarija ir kita);
- Įmonės vidaus dokumentų bei sutarčių ruošimas, sisteminimas ir archyvavimas;
- Darbo sutarčių sudarymas ir nutraukimas bei tinkamas įforminimas;
- Darbo tvarkos, pareiginių nuostatų, saugos ir gaisrinių instrukcijų reikalavimų laikymasis bei kontrolė;
- Įmonės klientų, svečių priėmimas;
- Administracinio bei organizacinio pobūdžio pagalba įmonės darbuotojams.

Reikalavimai darbuotojui

- Išmanyti LR darbo įstatymus ir juos papildančius teisės aktus;
- Išmanyti raštvedybos taisykles;
- Žinoti organizacinę – vykdomąją dokumentacijos sistemą;
- Mokėti naudotis pirmine medžiaga, dokumentais ruošiant įsakymus, raštus;
- Laikytis etikos reikalavimų;
- Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- Anglų, rusų kalbų žinių pagrindai;
- Analogiško darbo patirtis.