CVME.LT

Lietuvos aklųjų biblioteka

Įmonės informacija


Įmonės pavadinimas

Lietuvos aklųjų biblioteka

Trumpas įmonės aprašymas

Lietuvos aklųjų biblioteka yra valstybinės reikšmės biblioteka, skirta neregių ir silpnaregių informaciniam aprūpinimui.

Tinklalapis

http://www.labiblioteka.lt/

Siūlomas darbas
Garsinių žurnalų sudarytojas-redaktorius


Miestas

Vilnius

Siūlomo darbo sritis

Kultūra / Menas , Kita

Darbo pobūdis

Garsinių žurnalų sudarytojo-redaktoriaus pareigybė yra reikalinga periodinių ir teminių garsinių žurnalų turiniui sukurti, šiems leidiniams sudaryti ir pritaikyti garsinti, taip pat įvairaus pobūdžio LAB tekstams redaguoti.

Reikalavimai darbuotojui

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų srities lietuvių filologijos krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
2. turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų darbo stažą kultūros ar informacijos įstaigoje;
3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu taisyklinga lietuvių kalba;
4. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba rusų) B1 lygiu;
5.mokėti dirbti kompiuteriu su „Windows“ operacine sistema, įskaitant, bet neapsiribojant, darbą „Microsoft Office“ biuro programų paketo programomis, ir naudotis interneto naršyklėmis, paieškos varikliais, taip pat elektroninio pašto programomis;
6. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių viešosios informacijos rengimo, skelbimo ir platinimo tvarką bei autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą, įskaitant, bet neapsiribojant, Visuomenės informavimo įstatymą, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, reikalavimus;
7. gebėti savarankiškai planuoti užduočių atlikimo laiką;
pasižymėti šiomis savybėmis: orientacija į rezultatą, pareigingumu, savarankiškumu, iniciatyvumu, lankstumu.

Įmonė siūlo

Kandidatų dokumentų lauksime iki 2018 m. lapkričio 30 d.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Apie kvietimą į darbo pokalbį iš anksto informuosime tik atrinktus kandidatus CV nurodytu telefonu ir / ar elektroniniu paštu.