CVME.LT

Nacionalinis muziejus LDKVR

Įmonės informacija


Įmonės pavadinimas

Nacionalinis muziejus LDKVR

Siūlomas darbas
Administratorius-restauratorius


Miestas

Vilnius

Siūlomo darbo sritis

Kultūra / Menas

Darbo pobūdis

• organizuoja ir koordinuoja Restauracinės priežiūros grupės darbą;
• organizuoja ir/ar vykdo autentišką mūrų priežiūrą;
• teikia Mokslinių tyrimų centro vedėjui metinius grupės darbo planus ir veiklos ataskaitas;
• inicijuoja Muziejaus veiklai aktualias eksponatų restauravimo programas ir jose dalyvauja;
• organizuoja restauravimo medžiagų ir laboratorinės įrangos apklausas ir pirkimus;
• organizuoja restauravimo medžiagų apskaitą ir apsaugą;
• pagal turimą kvalifikacinę kategoriją tyrinėja, konservuoja bei restauruoja kilnojamąsias kultūros vertybes, išlaikant jų autentiškumą, išryškinant jose glūdinčią mokslinę informaciją, pabrėžiant jų meninę, istorinę bei kultūrinę vertę;
• kas ketvirtį pristato baigtus darbus ir atsiskaito Muziejaus restauravimo taryboje;
• restauravime naudoja tik tuos metodus ir medžiagas, kurios garantuoja kultūros vertybių ilgaamžiškumą, užtikrina galimybę jas ateityje tyrinėti ir perkonservuoti;
• dokumentuoja visų tyrimų, konservavimo bei restauravimo procesų eigą ir rezultatus;
• prižiūri ir tvirtina Restauracinės priežiūros grupės darbuotojų rengiamą dokumentaciją;
• rengia mokslinius straipsnius, atliktų darbų, tyrimų ir restauravimo metodikos taikymo publikacijas Muziejaus ar kituose leidiniuose;
• skiria restauratorius parodų, vežamų ar gaunamų iš užsienio, eksponatų restauracinei priežiūrai;
• dalyvauja konferencijose, seminaruose ir kt. projektuose, susijusiuose su Muziejaus veikla ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija;
• dalyvauja rengiant Muziejaus nuolatines ekspozicijas, laikinas parodas bei kitus kultūros ir švietimo renginius Lietuvoje ir užsienyje;
• konsultuoja ir instruktuoja Muziejaus darbuotojus ir kitų institucijų specialistus.

Reikalavimai darbuotojui

• turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
• turėti Lietuvos Respublikos kultūros ministro suteiktą arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą restauratoriaus profesinę kvalifikaciją;
• turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį mokslo, švietimo ar kultūros srityje;
• mokėti valstybinę kalbą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
• mokėti bent vieną oficialią Europos Sąjungos kalbą B2 lygiu (prioritetas – anglų, vokiečių ar lenkų k.);
• turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius – mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.

Dokumentai teikiami el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Prašymų teikimo modulį pasirinkdamas paslaugą Pretendavimas į darbuotojo pareigas.

Darbo užmokestis

1000


<< Grįžti į skelbimų sąrašą