CVME.LT

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Įmonės informacija


Įmonės pavadinimas

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Trumpas įmonės aprašymas

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai įkurtas 2009 metais. Tai istorinės rezidencijos pobūdžio muziejus. Jame kaupiamos, saugomos, tiriamos, konservuojamos ir restauruojamos kultūros, meno, istorijos ir archeologijos vertybės. Svarbiausi muziejaus tikslai – visuomenei pristatyti Lietuvos valstybės bei jos valdovų istorijos ir kultūros paveldą, unikalius archeologijos rinkinius bei Europos Gotikos, Renesanso, Baroko epochų taikomosios ir vaizduojamosios dailės kolekcijas bei nematerialaus kultūros paveldo fenomenus, vertingą lituanistinę medžiagą, taip pat vykdyti aktyvią edukacinę, kultūrinę, turizmo informacijos sklaidos veiklą, sudaryti sąlygas valstybės reprezentaciniams renginiams organizuoti, tenkinti visuomenės kultūros poreikius.

Tinklalapis

www.valdovurumai.lt

Siūlomas darbas
apsaugos darbuotoja (-as)


Miestas

Vilnius

Siūlomo darbo sritis

Apsauga / Gelbėjimo paslaugos

Darbo pobūdis

pagal patvirtintą grafiką dirba Muziejaus lankytojų aptarnavimo terminale, ekspozicijų salėse, Muziejaus teritorijoje;
kontroliuoja lankytojų patekimą į Muziejaus teritoriją ir patalpas;
tikrina bilietus ir įleidžia lankytojus į Muziejaus ekspozicijas ir/ar renginius;
stebi tvarką Muziejaus teritorijoje ir vidaus patalpose, įspėja netinkamai besielgiančius asmenis ir reaguoja į pastebėtus teisės ar Muziejaus lankytojų aptarnavimo taisyklių pažeidimus;
prieš atidarant Muziejų lankytojų priėmimui, patikrina ir atidaro patalpas, o pasibaigus Muziejaus lankytojų priėmimo laikui, nustatyta tvarka patikrina ir uždaro Muziejaus patalpas;
pakeičia apsaugos budėtoją ir vykdo jo funkcijas, kai šis nukreipiamas vykdyti apsaugos darbuotojo funkcijų arba budėtojo pertraukos darbe metu;
padeda neįgaliesiems naudotis keltuvais.

Suminė darbo laiko apskaita.
5 darbo dienų savaitė pagal muziejaus darbo laiką ir vykstančius jame renginius.

Reikalavimai darbuotojui

turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir/ar įgytą profesinę kvalifikaciją;
būti ne jaunesniam kaip 18 metų amžiaus ir neturėti galiojančių draudimų (medicininių ar pan.) eiti šias pareigas;
mokėti lietuvių kalbą;
mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) arba rusų ar lenkų kalbą ne žemesniu kaip A2 kalbos mokėjimo lygiu;
mokėti naudotis kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu bei vaizdo stebėjimo ir apsaugos sistemomis, radijo ryšio priemonėmis;
išmanyti turto apsaugą ir viešąją tvarką reglamentuojančius teisės aktus.

Įmonė siūlo

Laiku mokamą atlyginimą.
Valstybinių muziejų lankymą nemokamai.

Darbo užmokestis

nuo 745 Eur (iki mokesčių išskaitymo), atsižvelgiant į turimą analogiško darbo patirtį.


<< Grįžti į skelbimų sąrašą