********************
********************

Trumpas prisistatymas

Ieškau socialinės darbuotojos darbo. Moku teikti socialines paslaugas ir konsultuoti klientus, jų artimuosius apie pagalbos galimybes ir priemones. Bendradarbiauti su kitomis institucijomis (savivaldybės socialinių paslaugų ir paramos skyriais, migracijos tarnyba, darbo birža, NDNT, Sodra ir kt). Ieškau sekretorės darbo. Sugebu saugiai dirbti organizacine biuro technika ir kompiuterinėmis programomis. Rengti ir įforminti dokumentus. Tvarkyti ir apskaityti dokumentus bei korespondenciją. Rengti dokumentus ir bylas saugojimui. Esu sąžininga, atsakinga, sugebu dirbti tiek individualų darbą, tiek komandoje. Sugebu planuoti ir organizuoti savo darbą. Ieškau auklėtojos darbo. Sugebu bendradarbiauti su kitais grupėje, įstaigoje dirbančiais specialistais vaikų ugdymo klausimais. Sistemingai informuoti tėvus apie vaikų pasiekimus, ugdymo(-si) poreikius ar iškilusias problemas (sveikatos, socialinių poreikių tenkinimo ir pan.).

CV
Socialinė darbuotoja, auklėtoja arba sekretorė


Miestas
Visa Lietuva

Darbuotojo pageidaujama darbo sritis
Administravimas / Sekretoriavimas, Medicina / Farmacija / Soc. rūpyba, Švietimas / Mokslas, Teisė, Valstybinis sektorius

Lytis
Moteris


<< Grįžti į darbuotojų sąrašą