Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Информация о компании


Hазвание компании

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Bеб-сайт

http://www.rumai.lt/

Предлагаемая работа
Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Telšių filialo direktorius


Город

Мажейкяй, Плунгe, Риетавас, Телшиаи

Предполагаемое место работы

Высший менеджмент

Обязанности

Vadovauti ŠPPAR Telšių filialui, organizuoti jo darbą, siekiant užtikrinti filialo veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą:
1. organizuoti posėdžius ir verslo renginius;
2. skatinti darbdavių ir verslininkų aktyvią narystę bei jų verslų plėtrą;
3. atstovauti Rūmų nariams rengiant pasiūlymus dėl regiono ekonominės veiklos plėtojimo;
4. dalyvauti profesinio ir aukštesniojo mokslo plėtros ir vystymo procesuose;
5. atstovauti savo nariams bendradarbiaujant su valstybinėmis institucijomis, savivaldybėmis bei užsienio šalių ūkio subjektais ir pan.

Требования

- turėti vadovaujamo darbo patirtį;
- gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti įstaigos darbą;
- turėti puikius komunikacijos ir bendravimo įgūdžius, strateginį mąstymą;
- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais (viešąjį administravimą ir visuomenės informavimą;)
- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
- turėti aukštąjį universitetinį/neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- mokėti anglų kalbą.

Pateikti lankytų seminarų sertifikatus, kitus sertifikatus, pažymėjimus, licencijas ir kt.

Преимущества

Darbas konkrečia kompiuterine programa;
kitų kalbų mokėjimas;
vairuotojo pažymėjimas B kategorija, transporto priemonė, galimybė vykti į komandiruotes ir kt.

Условия

Profesinio tobulėjimo ir saviraiškos galimybes, puikias darbo sąlygas ir įdomų darbą.

Зарплата

Sutartinis


<< Grįžti į skelbimų sąrašą